TR EN  
Bizden Haberler
Şirketimiz ile ilgili haberler bu bölümden yayınlanacaktır.
Online Katalog
Atasağlık ürünleri ve hizmetleri için online katalogumuzu buradan indirebilirsiniz.
Referanslarımız
Atasağlık Sağlık Ürünlerini kullanan sağlık kuruluşlarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.
 

Çevre Politikamız

Sürdürülebilir kaynak kullanımı, kalkınma ve sağlıklı biçimde yaşanabilir bir çevre için; gelişmeler yönünde iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, çalışanlarımızın eğitimle çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarda bulunmayı, atıkların azaltımı, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı, çevrenin korunmasına yönelik projeleri gündeme getirerek gerçekleştirilmesini sağlamayı, doğal kaynakları korumayı ve çevre yasa ve yaptırımlarına uygun olarak;

Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,

Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılarak destek vermeyi,

Her meslekten ve toplumun her kesiminden insanlara kendi uğraş alanları ile ilgili çevreci bir yaklaşım tarzı kazandırmayı,

Paydaşların içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını ve sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,

Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

Kamuoyunun bilgisine açık olarak toplam kalite yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ediyoruz. 

cheap uggs canada ralph lauren canada cheap ugg boots canada polo ralph lauren canada belstaff uk belstaff jacket woolrich sale woolrich uk belstaff sale hollister sydney hollister australia

 
Anasayfaİletişim TREN Atasağlık Sağlık Aletleri © 2012